Kontakt

Per Janérus

VD & producent

Tel 070-842 37 00

Björn Carlström

Manusförfattare & producent

Tel 070-885 29 90

Stefan Thunberg

Manusförfattare & producent

Tel 070-422 14 00

Emelie von Walden

Biträdande producent

Tel 073-642 84 44

Pontus Edvinsson

Producentassistent

Tel 070-456 46 88

HUVUDKONTAKT
PÅGÅENDE PROJEKT

Anna Alkebäck

Linjeproducent

Tel 0708-20 31 60

HARMONICA FILMS AB

Tullgårdsgatan 10
116 68 Stockholm

info@harmonicafilms.se